Skip to main content

Arkitekt Ndërtimi

 • Full Time
 • Tiranë

Partner është një agjensi lider në rekrutim në zemrën e tregut lokal që nga viti 2017. Me një angazhim të palëkundur ndaj cilësisë dhe inovacionit, ne kemi ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme me klientët dhe kemi ofruar zgjidhje të personalizuara për t’i ndihmuar ata të gjejnë talentet më të mira. Ne zbatonim ekspertizën tonë të thellë për të përballuar trendet e ndryshueshme të tregut të punës dhe të industrisë. Arkitekt Ndërtimi është personi përgjegjës për krijimin dhe zhvillimin e projekteve arkitektonike për ndërtesa dhe struktura të ndryshme. Ky rol kërkon një individ krijues dhe të përkushtuar, i cili ka aftësinë për të kthyer vizionet e klientëve në projekte funksionale dhe estetike. Arkitekti i Ndërtimit luan një rol kyç në çdo fazë të procesit të ndërtimit, nga koncepti fillestar deri në përfundimin e projektit, duke siguruar që të gjitha standardet dhe rregulloret e ndërtimit të jenë përmbushur.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Projektimi dhe zhvillimi i planeve arkitektonike për ndërtesa dhe struktura të ndryshme.
 • Arkitekti i Ndërtimit krijon  vizatimeve dhe modele 3D duke përdorur softuer të specializuar si AutoCAD, Revit, dhe SketchUp.
 • Arkitekti Ndërtimit Bashkëpunimi me klientët për të kuptuar kërkesat dhe nevojat e tyre dhe për t’i përkthyer ato në projekte funksionale dhe estetike.
 • Koordinimi me inxhinierët dhe ekipet e tjera të ndërtimit për të siguruar që projektet të zbatohen sipas planeve dhe specifikimeve.
 • Mbikëqyrja e progresit të ndërtimit për të siguruar përputhjen me projektin dhe standardet e cilësisë.
 • Sigurimi i përputhshmërisë së projekteve me rregulloret dhe ligjet e ndërtimit.

Kualifikimet:

 • Diplomë universitare në Arkitekturë ose fusha të ngjashme.
 • Licencë për të ushtruar profesionin e Arkitekt Ndërtimi.
 • Përvojë e mëparshme në projektimin dhe menaxhimin e projekteve arkitektonike.
 • Aftësi të shkëlqyera në përdorimin e softuerëve të projektimit arkitektonik.
 • Njohuri të thella mbi rregulloret dhe standardet e ndërtimit.
 • Aftësi të forta në komunikim, kreativitet dhe zgjidhje problemesh.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.