Skip to main content

Asistent/e Marketingu

 • Full Time
 • Tirana

Ne kërkojmë një Asistent/e Marketingu të motivuar dhe kreativ që do të mbështesë zbatimin e strategjive dhe iniciativave të marketingut. Ky individ do të luajë një rol kyç në zhvillimin dhe ekzekutimin e fushatave të marketingut që promovojnë imazhin e markës sonë dhe rrisin ndikimin në treg.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Mbështetja në zhvillimin dhe zbatimin e planeve të marketingut dhe fushatave promovuese.
 • Ndihma në krijimin e materialeve të marketingut, duke përfshirë broshurat, postimet në rrjetet sociale, dhe materiale promocionale të tjera.
 • Monitorimi dhe raportimi i performancës së fushatave të marketingut.
 • Menaxhimi i përditshëm i llogarive të rrjeteve sociale dhe përgjigja ndaj pyetjeve dhe komenteve të klientëve.
 • Koordinimi me departamentet e tjera për të siguruar që të gjitha aktivitetet e marketingut janë të integruara dhe të konsistenta.
 • Kërkimi i tregut dhe analiza e konkurrencës për të identifikuar mundësitë e reja të biznesit dhe përmirësimin e strategjive të marketingut.

Kualifikimet e Nevojshme:

 • Diplomë Bachelor në Marketing, Biznes, ose fushë të ngjashme.
 • Përvojë e mëparshme në një rol marketingu, preferohet në sektorin e ushqimit.
 • Aftësi të forta organizative dhe vëmendje të lartë ndaj detajeve.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe shkrimi.
 • Përvojë me softueret e dizajnit grafik dhe menaxhimit të rrjeteve sociale.
 • Aftësi për të punuar në mënyrë efektive në një mjedis të shpejtë dhe të ndryshueshëm.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.