Skip to main content

Asistente Ekzekutive

 • Full Time
 • Tirana

Partner është një agjensi lider në rekrutim në zemrën e tregut lokal që nga viti 2017. Me një angazhim të palëkundur ndaj cilësisë dhe inovacionit, ne kemi ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme me klientët dhe kemi ofruar zgjidhje të personalizuara për t’i ndihmuar ata të gjejnë talentet më të mira. Ne zbatonim ekspertizën tonë të thellë për të përballuar trendet e ndryshueshme të tregut të punës dhe të industrisë. Kërkohet një Asistente Ekzekutive për të ofruar mbështetje të përditshme administrative dhe operacionale në kompaninë tonë. Kandidatja ideale duhet të jetë një person i organizuar, i aftë në komunikim dhe me aftësi të forta organizative, i cili mund të menaxhojë detyra të ndryshme administrative me efikasitet dhe profesionalizëm.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Menaxhimi i agjendës dhe koordinimi i takimeve, thirrjeve dhe udhëtimeve të stafit.
 • Përpilimi dhe menaxhimi i dokumentacionit dhe arkivimit të dokumenteve.
 • Përgjigje ndaj thirrjeve telefonike dhe kërkesave për informacion, duke ofruar asistencë me një qasje të shkëlqyer ndaj klientëve.
 • Përgatitja e raporteve të rregullta dhe ndihma në projektet speciale sipas kërkesës.
 • Mbajtja e regjistrave të përditshëm dhe menaxhimi i zyrës për të siguruar operacione të qeta dhe efikase.
 • Ndihma në organizimin dhe koordinimin e ngjarjeve të kompanisë dhe mbledhjeve.
 • Zbatimimi dhe përmirësimi i procedurave administrative për efikasitet të maksimumit.

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Të paktën 2 vjet përvojë në një rol të ngjashëm administrativ.
 • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe menaxheriale.
 • Njohuri të mira të programeve bazë kompjuterike si Microsoft Office.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi në shkrim dhe në gojë.
 • Aftësi të provuara për të menaxhuar kohën dhe për të prioritizuar detyrat efikashtë.
 • Diploma në administrim biznesi ose një fushë e ngjashme është e preferuar.

Çfarë Ofron Kompania:

 • Një ambient pune të mbështetës dhe të orientuar drejt ekipit.
 • Mundësi për zhvillim profesional dhe trajnime të vazhdueshme.
 • Paketë kompensimi konkurruese me përfitime përfshirë shëndetësore dhe sigurime jetë.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.