Skip to main content

Financier/e

 • Full Time
 • Tirana

Financieri është përgjegjës për të ndihmuar në planifikimin, organizimin dhe ekzekutimin e aktiviteteve financiare të kompanisë. Ky rol kërkon një individ të aftë dhe me përvojë që mund të menaxhojë detyra financiare të ndryshme, nga analiza e buxhetit te raportimi dhe nga kontabiliteti te parashikimi financiar. Financieri luajnë një rol kyç në mbështetjen e vendimmarrjes strategjike dhe sigurojnë që kompania të funksionojë brenda kufijve financiarë dhe rregullatorë.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Analiza dhe raportimi i performancës financiare të kompanisë.
 • Përgatitja e buxheteve dhe monitorimi i shpenzimeve.
 • Zbatimi i politikave dhe procedurave financiare.
 • Menaxhimi dhe analiza e rrjedhës së parave (cash flow).
 • Përgjegjësi për kontabilitetin dhe pajtueshmërinë fiskale.
 • Bashkëpunimi me auditorët jashtë për auditimet e përvitshme.
 • Përgatitja e raporteve financiare për menaxhmentin dhe palët e interesit.
 • Ndihma në zhvillimin e strategjive financiare për rritje afatgjate.

Kualifikimet e Nevojshme:

 • Diplomë në Financa, Kontabilitet ose fushë të ngjashme.
 • Përvojë e demonstruar në një rol financiar.
 • Njohuri të thella të kontabilitetit dhe principeve financiare.
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe vëmendje të lartë ndaj detajeve.
 • Njohuri të mira të software-ve financiare dhe paketave të zyrës Microsoft Office.
 • Aftësi të forta komunikimi dhe bashkëpunimi.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.