Skip to main content

Financier në Palasë

 • Full Time
 • Palasë

Ne kërkojmë një Financier të aftë dhe me përvojë për të menaxhuar dhe mbikëqyrur operacionet financiare në kantierin tonë në Palasë. Ky rol kërkon një individ që është i aftë të përballojë sfidat e një mjedisi dinamik të ndërtimit dhe të ofrojë zgjidhje efektive financiare që mbështesin objektivat e projektit dhe të kompanisë.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Përgatitja dhe analiza e raporteve financiare të kantierit.
 • Mbikëqyrja e buxhetit dhe të ardhurave dhe shpenzimeve të projektit.
 • Zbatim dhe mbikëqyrje e politikave dhe procedurave financiare.
 • Sigurimi që të gjitha transaksionet financiare janë të regjistruara me saktësi dhe në përputhje me rregulloret ligjore.
 • Bashkëpunimi me drejtuesit e projekteve për të menaxhuar buxhetin dhe parashikimin financiar.
 • Ndërveprimi me kontabilistët, auditorët dhe profesionistë të tjerë financiarë.
 • Përgjegjës për blerjet dhe negociatat me furnitorët për të arritur kushtet më të mira financiare.

Kualifikimet e Nevojshme:

 • Diplomë në Financa, Kontabilitet ose fushë të ngjashme.
 • Së paku 3 vjet përvojë në një rol financiar, preferohet në sektorin e ndërtimit.
 • Njohuri të forta të principeve financiare dhe praktikave të kontabilitetit.
 • Aftësi për të punuar në një mjedis me ritëm të shpejtë dhe për të menaxhuar shumë detyra njëkohësisht.
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe vëmendje të lartë ndaj detajeve.
 • Njohuri të mira të software-it të kontabilitetit dhe paketave të zyrës Microsoft Office.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.