Skip to main content

Inxhinier Mekatronik

 • Full Time
 • Durres

Partner është një agjensi lider në rekrutim në zemrën e tregut lokal që nga viti 2017. Me një angazhim të palëkundur ndaj cilësisë dhe inovacionit, ne kemi ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme me klientët dhe kemi ofruar zgjidhje të personalizuara për t’i ndihmuar ata të gjejnë talentet më të mira. Ne zbatonim ekspertizën tonë të thellë për të përballuar trendet e ndryshueshme të tregut të punës dhe të industrisë. Partner, një kompani e njohur për rekrutimin e profesionistëve të kualifikuar, është në kërkim të një si Inxhinier Mekatronik të talentuar dhe me përvojë për një pozicion në terren në Durrës. Kandidati i suksesshëm do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen, mirëmbajtjen dhe riparimin e sistemeve mekatronike në lokacione të ndryshme të projektit.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Mbikëqyrja dhe koordinimi i punimeve mekatronike në terren.
 • Inxhinieri Mekatronik kryen e inspektimet e rregullta për të siguruar funksionimin optimal të pajisjeve mekatronike.
 • Diagnostifikimi dhe riparimi i defekteve dhe problemeve mekatronike.
 • Mbajtja e dokumentacionit të mirëmbajtjes dhe raportimi i gjetjeve te menaxhmenti.
 • Bashkëpunimi me ekipin e mirëmbajtjes dhe ekipet e tjera teknike për të siguruar zgjidhje të shpejta dhe efektive të problemeve.
 • Sigurimi që të gjitha punimet të kryhen sipas standardeve të sigurisë dhe rregulloreve të vendosura.
 • Trajnimi dhe mbështetja e anëtarëve të tjerë të ekipit në procedurat e mirëmbajtjes dhe riparimit.

Kualifikimet e Kërkuara:

 • Diplomë universitare në Inxhinieri Mekatronike ose një fushë të ngjashme.
 • Përvojë e mëparshme në një pozicion të ngjashëm, preferohet në një mjedis industrial.
 • Aftësi të shkëlqyera në diagnostifikim dhe zgjidhje të problemeve mekatronike.
 • Aftësi për të lexuar dhe interpretuar plane dhe skema mekatronike.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe bashkëpunimi.
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe për të marrë vendime të shpejta dhe të sakta.
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze, si në të shkruar ashtu edhe në të folur.

Nëse jeni një Inxhinier Mekatronik i apasionuar ndaj Aseteve Industriale mos hezitoni të Aplikoni!

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.