Skip to main content

Inxhinier Projektimi Mekanik

 • Full Time
 • Tirana

Ne kërkojmë një Inxhinier Projektimi Mekanik të motivuar dhe të detajuar, i cili posedon aftësi të jashtëzakonshme në përdorimin e SolidWorks për të projektuar dhe zhvilluar zgjidhje të reja inxhinierike. Ky individ do të jetë përgjegjës për zhvillimin e projekteve nga koncepti deri në realizim, duke punuar ngushtë me ekipet e prodhimit dhe të testimit për të siguruar që produktet përfundojnë me performancën e lartë dhe cilësinë e pritur.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Projektimi dhe zhvillimi i komponentëve mekanikë dhe sistemeve duke përdorur SolidWorks.
 • Analiza strukturore dhe llogaritja e elementëve të makinave për të siguruar përmbushjen e specifikacioneve të performancës dhe sigurisë.
 • Bashkëpunimi me ekipet e prodhimit dhe inxhinierisë për të optimizuar dizajnet për prodhim.
 • Kryerja e simulimeve dhe analizave të tensionit për të vlerësuar durimin dhe funksionalitetin e dizajneve.
 • Menaxhimi i dokumentacionit teknik si vizatime, specifikime dhe raporte të testimit.
 • Përgjigjja ndaj sfidave të dizajnit dhe zgjidhja e problemeve të ndryshme gjatë ciklit të zhvillimit të produktit.
 • Qëndrimi i përditësuar me teknologjitë më të fundit dhe aplikimi i tyre në projekte për të përmirësuar efikasitetin dhe cilësinë.

Kualifikimet e Nevojshme:

 • Diplomë Bachelor ose Master në Inxhinieri Mekanike.
 • Përvojë e demonstruar në përdorimin e SolidWorks për projektimin e komponentëve dhe sistemeve mekanike.
 • Të paktën 3-5 vjet përvojë në një rol të ngjashëm në inxhinieri mekanike.
 • Njohuri të thella të dinamikës së lëngjeve, mekanikës së materialesh dhe proceseve të prodhimit.
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe problem-solving.
 • Aftësi të forta komunikimi dhe bashkëpunimi, si dhe aftësi për të punuar në mënyrë efektive në një mjedis ekipor.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.