Skip to main content

Menaxher Eksporti

  • Full Time
  • Tirana

Partner është një agjensi lider në rekrutim në zemrën e tregut lokal që prej vitit 2017. Me një angazhim të palëkundur ndaj cilësisë dhe inovacionit, ne kemi ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme me klientët dhe kemi ofruar zgjidhje të personalizuara për t’i ndihmuar ata të gjejnë talentet më të mira. Ne zbatonim ekspertizën tonë të thellë për të përballuar trendet e ndryshueshme të tregut të punës dhe të industrisë.

Si Menaxher Eksporti, ju do të zhvilloni dhe zbatoni strategjitë e eksportit, duke menaxhuar operacione ndërkombëtare dhe zgjeruar rrjetet e distribuitorëve dhe partnerëve. Ju do të jeni gjithashtu përgjegjës për monitorimin e performancës së tregjeve dhe identifikimin e mundësive të reja të biznesit.

Detyrat kryesore përfshijnë:

  • Zgjerimi i rrjeteve ndërkombëtare të distribuitorëve dhe partnerëve.
  • Përcaktimi i strategjive të eksportit që synojnë rritjen e shitjeve.
  • Ndërtimi i marrëdhënieve të forta me klientët ndërkombëtarë.
  • Menaxhimi i dokumentacionit dhe procedurave të nevojshme për eksport.

Kualifikimet e kërkuara:

  • Diplomë në Menaxhim Biznesi ose fushë të ngjashme.
  • Përvojë në menaxhimin e eksportit dhe njohuri të tregjeve ndërkombëtare.
  • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe komunikuese.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.