Skip to main content

Ndihmes Kuzhinier

 • Full Time
 • Tirana

Ne kërkojmë një Ndihmës Kuzhinier entuziast dhe të përkushtuar që do të mbështesë operacionet e përditshme të kuzhinës. Ky rol kërkon një person që është i/e aftë të punojë nën presion dhe të kontribuojë në përgatitjen e ushqimeve sipas standardeve të larta të cilësisë që ne mbajmë.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Ndihma në përgatitjen e përbërësve, siç janë larja, prerja, dhe matja e përbërësve sipas udhëzimeve të kuzhinierit kryesor.
 • Sigurimi që të gjitha zonat e kuzhinës janë të pastërta dhe të organizuara.
 • Përgatitja e ushqimeve bazë si zierja e pastave, përgatitja e salcave, dhe pjekja e bukës.
 • Mbajtja e një regjistri të saktë të furnizimeve dhe njoftimi i kuzhinierit kryesor për çdo nevojë për rimbushje.
 • Ndjekja e të gjitha rregullave të sigurisë ushqimore dhe protokolleve higjienike.
 • Ndihma në përgatitjen e pjatave speciale dhe në organizimin e ngjarjeve të veçanta.

Kualifikimet e Nevojshme:

 • Përvojë e mëparshme në një rol të ngjashëm në kuzhinë është e dëshirueshme, por jo e domosdoshme.
 • Aftësi për të punuar në një mjedis të shpejtë dhe të ndryshueshëm.
 • Pasion për gatimin dhe dëshira për të mësuar teknika të reja.
 • Njohuri bazë të praktikave të sigurisë dhe higjienës në kuzhinë.
 • Aftësi të mira organizative dhe aftësi për të punuar si pjesë e një ekipi.
 • Qëndrueshmëri dhe aftësi për të punuar për periudha të gjata kohore në këmbë.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.