Skip to main content

Oficer Kredie në Lushnje

 • Full Time
 • Lushnje

Ne kërkojmë një Officer Kredie me përvojë të aftë të menaxhojë dhe analizojë kërkesat e kredive, të monitorojë portofolin e kredive dhe të ofrojë këshilla profesionale për klientët rreth zgjidhjeve të kredive. Kandidati ideal do të ketë një kuptim të thellë të analizës financiare dhe do të jetë i aftë të vlerësojë rreziqet dhe mundësitë në një mënyrë që mbështet rritjen e institucionit dhe sigurinë financiare të klientëve.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Pritja dhe vlerësimi i aplikimeve të reja për kredi nga klientët individualë dhe bizneset.
 • Analiza e informacioneve financiare të aplikantëve për të përcaktuar aftësinë e tyre për të kthyer kredinë.
 • Rekomandimi i aprovimit ose refuzimit të kredive bazuar në politikat e institucionit dhe vlerësimin e rrezikut.
 • Monitorimi i portofolit ekzistues të kredive dhe menaxhimi i çështjeve që lidhen me vonat e pagesave ose probleme të tjera.
 • Zhvillimi i marrëdhënieve me klientët dhe ofrimi i këshillave financiare për të ndihmuar ata të përmirësojnë menaxhimin e tyre financiar.
 • Përgatitja e raporteve të rregullta për menaxhmentin rreth statusit të portofolit të kredive.

Kualifikimet e Nevojshme:

 • Diplomë në Financë, Ekonomi, ose fushë të ngjashme.
 • Të paktën 2-3 vjet përvojë në një rol të ngjashëm në një institucion financiar.
 • Njohuri të forta të analizës financiare dhe menaxhimit të rrezikut.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe negociuese.
 • Aftësi të fortë analitike dhe vëmendje të lartë ndaj detajeve.
 • Përvojë në përdorimin e software-ve financiare dhe bazave të të dhënave.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.