Skip to main content

Operator Shitje

 • Full Time
 • Tirana

Si Operator Shitjesh, ju do të jeni përgjegjës për të menaxhuar marrëdhëniet me klientët dhe për të ndihmuar në zgjerimin e rrjetit tonë të shitjeve në sektorin e hidrosanitareve. Kandidati ideal duhet të ketë një kuptim të mirë të nevojave të klientëve në këtë sektor dhe të jetë i aftë të ofrojë zgjidhje që përmbushin këto nevoja efikasht.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Pranimi dhe përpunimi i porosive nga klientët nëpërmjet telefonit, email-it ose në person.
 • Ofrimi i këshillave dhe informacioneve teknike rreth produktit për klientët dhe ndihma në zgjedhjen e produkteve të duhura.
 • Përcjellja e trendeve të tregut dhe kërkesave të klientëve për të propozuar ndryshime ose shtime në linjat e produktit.
 • Përpilimi i ofertave dhe negocimi i kontratave me klientët.
 • Sigurimi i një shërbimi të shkëlqyer ndaj klientit, duke përfshirë zgjidhjen e ankesave dhe menaxhimin e kërkesave të pas-shitjes.
 • Bashkëpunimi me ekipet e marketingut dhe të prodhimit për të siguruar që informacioni i produktit është i saktë dhe i përditësuar.
 • Mbajtja e regjistrave të saktë të shitjeve dhe të dhënave të klientit.

Kualifikimet e Nevojshme:

 • Diplomë në Shitje, Marketing, Biznes, ose fushë të ngjashme.
 • Të paktën 2 vjet përvojë në një rol shitjesh, preferohet në sektorin e hidrosanitareve ose produkteve të ngjashme.
 • Njohuri të mira të produktit dhe të tregut në sektorin e hidrosanitareve.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe negociuese.
 • Aftësi për të punuar në një mjedis me ritëm të shpejtë dhe për të menaxhuar disa projekte njëkohësisht.
 • Njohuri të mira të përdorimit të kompjuterit, veçanërisht software të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët (CRM).
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.