Skip to main content

Pergjegjes Salle

 • Full Time
 • Tirane

Ne kërkojmë një Përgjegjës Salle të motivuar dhe me përvojë për të drejtuar operacionet e përditshme të salles në restorantin tonë. Ky individ do të jetë përgjegjës për të menaxhuar stafin e shërbimit, siguruar një shërbim të shkëlqyeshëm ndaj klientit dhe menaxhuar rrjedhën e përditshme të operacioneve në salle.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Drejtimi dhe mbikëqyrja e stafit të salles, duke përfshirë kamarierët dhe ndihmësit e tyre.
 • Sigurimi që të gjithë klientët përjetojnë një shërbim të lartë ndaj klientit, duke i përshëndetur, ulur dhe ofruar menutë.
 • Trajnimi i stafit të ri dhe ofrimi i mbështetjes vazhduese dhe zhvillimit profesional për stafin ekzistues.
 • Menaxhimi i rezervimeve dhe sigurimi që kërkesat dhe preferencat e klientëve të përmbushen me saktësi.
 • Zgjidhja e çdo ankesë të klientit me një qasje profesionale dhe të qetë.
 • Përgatitja e raporteve të ndryshme menaxheriale, përfshirë raportet e shitjeve dhe të analizave të shërbimit.
 • Menaxhimi i inventarit të përdorur në salle, siç janë veglat e tryezës dhe linjat.

Kualifikimet e Nevojshme:

 • Të paktën 3 vjet përvojë në një rol të ngjashëm në një mjedis restoranti.
 • Aftësi të shkëlqyera udhëheqëse dhe menaxheriale.
 • Aftësi të forta komunikuese dhe të shërbimit ndaj klientit.
 • Përvojë në trajnimin dhe zhvillimin e stafit.
 • Aftësi për të menaxhuar situata të tensionuara dhe për të zgjidhur problemet me efikasitet.
 • Njohuri të mira të standardave të shërbimit dhe sigurisë ushqimore.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.