Skip to main content

Psikologe

 • Full Time
 • Korçe

Partner është një agjensi lider në rekrutim në zemrën e tregut lokal që nga viti 2017. Me një angazhim të palëkundur ndaj cilësisë dhe inovacionit, ne kemi ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme me klientët dhe kemi ofruar zgjidhje të personalizuara për t’i ndihmuar ata të gjejnë talentet më të mira. Ne zbatonim ekspertizën tonë të thellë për të përballuar trendet e ndryshueshme të tregut të punës dhe të industrisë. Kompania jonë po kërkon një Psikologe Klinike të kualifikuar dhe me përvojë për t’iu bashkuar ekipit tonë profesional. Kandidati/ja ideale do të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi, empati dhe përkushtim për mirëqenien mendore të klientëve tanë. Ky rol përfshin ofrimin e shërbimeve psikologjike për një gamë të gjerë çështjesh shëndetësore mendore.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Kryerja e vlerësimeve dhe diagnozave psikologjike për pacientët.
 • Zhvillimi dhe implementimi i planeve të trajtimit bazuar në nevojat individuale të pacientëve.
 • Ofrimi i terapisë individuale, familjare dhe grupore për pacientët që përballen me çështje të ndryshme si depresioni, ankthi, stresi post-traumatik dhe çrregullimet e personalitetit.
 • Këshillimi dhe mbështetja për pacientët që përballen me vështirësi jetësore, përfshirë krizë personale dhe profesionale.
 • Dokumentimi i detajuar i seancave të terapisë dhe progresit të pacientëve.
 • Bashkëpunimi me profesionistë të tjerë të shëndetit për të ofruar një qasje të integruar të kujdesit.
 • Pjesëmarrja në mbledhjet e stafit dhe zhvillimin profesional të vazhdueshëm.

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Diplomë Master ose Doktoraturë në Psikologji Klinike.
 • Licencë e vlefshme për të ushtruar profesionin e Psikologes klinike.
 • Minimumi 3 vjet përvojë pune në fushën e psikologjisë klinike.
 • Aftësi të shkëlqyera në komunikim verbal dhe shkrim.
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe në ekip.
 • Ndjeshmëri dhe aftësi për të ndihmuar pacientët në situata të vështira emocionale.
 • Njohuri të mira të metodave dhe teknikave të ndryshme terapeutike.

Ofrohet:

 • Pagë konkurruese dhe përfitime të tjera.
 • Mjedis pune i përkrahshëm dhe profesional.
 • Mundësi për zhvillim dhe avancim profesional.
 • Trajnime të rregullta dhe mbështetje për zhvillim të vazhdueshëm profesional.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.