Skip to main content

Specialist It

 • Full Time
 • Tirana

Partner është një agjensi lider në rekrutim në zemrën e tregut lokal që nga viti 2017. Me një angazhim të palëkundur ndaj cilësisë dhe inovacionit, ne kemi ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme me klientët dhe kemi ofruar zgjidhje të personalizuara për t’i ndihmuar ata të gjejnë talentet më të mira. Ne zbatonim ekspertizën tonë të thellë për të përballuar trendet e ndryshueshme të tregut të punës dhe të industrisë. Qëllimi i Pozicionit: Kërkohet IT Specialist për të mbështetur infrastrukturën teknologjike të kompanisë tonë që operon në tregun e materialeve elektrike. Kandidati do të jetë përgjegjës për instalimin, mirëmbajtjen dhe mbështetjen e më shumë se 100 kompjuterëve dhe pajisjeve periferike, si dhe për të siguruar funksionimin e pandërprerë të rrjeteve dhe sistemeve informatike.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Specialisti It’së ndihmon meInstalimi, konfigurimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të kompjuterëve, softuerëve, dhe pajisjeve të rrjetit.
 • Monitorimi dhe sigurimi i performancës optimale të sistemeve dhe rrjeteve.
 • Zgjidhja e çështjeve teknike për përdoruesit përfundimtar në mënyrë efikase dhe në kohë.
 • Menaxhimi i përditësimeve të softuerit dhe siguria e të dhënave.
 • Përgjegjësi për sigurinë e rrjetit, përfshirë zbatimin e politikave dhe procedurave të sigurisë.
 • Dokumentimi i procedurave teknike dhe ndihma në trajnimin e përdoruesve.
 • Përgjegjësi për mbikëqyrjen dhe administrimin e bazave të të dhënave dhe serverëve.

Kualifikimet dhe Aftësitë:

Kualifikimet:

 • Të paktën 3 vjet përvojë pune në një rol të ngjashëm, preferohet në rolin si Specialist It.
 • Diploma në Informatikë, Teknologji Informacioni, ose fushë të ngjashme.
 • Njohuri të forta të sistemeve operative Windows dhe MacOS.
 • Përvojë me menaxhimin e serverëve dhe bazave të të dhënave.
 • Aftësi të forta analitike dhe zgjidhjeje problemesh.
 • Aftësi të mira komunikimi në shkrim dhe në gojë.

Çfarë Ofron Kompania:

 • Një ambient pune dinamik dhe sfidues në një industri në zhvillim.
 • Mundësi për avancim profesional dhe trajnime të vazhdueshme.
 • Një paketë konkurruese kompensimi dhe përfitime.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.