Skip to main content

Specialist per Marredheniet Doganore

 • Full Time
 • Tirana

Si Specialist i Marrëdhënieve me Doganat, ju do të jeni përgjegjës për menaxhimin e të gjitha çështjeve doganore të lidhura me importin dhe eksportin e produkteve farmaceutike. Kandidati ideal duhet të ketë njohuri të thella rreth rregulloreve doganore dhe të jetë i aftë të navigojë nëpër kompleksitetin e legjislacioneve ndërkombëtare për të siguruar një rrjedhë efikase të produkteve.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Menaxhimi dhe optimizimi i proceseve doganore për importin dhe eksportin e produkteve.
 • Sigurimi që të gjitha dërgesat përmbushin rregullat dhe kërkesat doganore të shteteve përkatëse.
 • Bashkëpunimi ngushtë me agjentët doganorë dhe ofruesit e logjistikës për të adresuar çdo sfidë që mund të lindë gjatë procesit të importit/eksportit.
 • Përgatitja dhe kontrolli i dokumentacionit të nevojshëm doganor për të siguruar përputhshmëri të plotë.
 • Mbajtja e përditësuar me ndryshimet në legjislacionin doganor dhe zbatimin e tyre në praktikat e kompanisë.
 • Trajnimi i stafit të ri dhe i atij ekzistues mbi procedurat dhe ndryshimet e reja doganore.
 • Ndërtimi dhe mirëmbajtja e marrëdhënieve të mira me zyrtarët doganorë dhe partnerët tregtarë.

Kualifikimet e Nevojshme:

 • Diplomë në Administrim Biznesi, Logjistikë, ose fushë të ngjashme.
 • Të paktën 3-5 vjet përvojë në një rol të ngjashëm, preferohet në industrinë farmaceutike.
 • Njohuri të thella të rregulloreve ndërkombëtare doganore dhe tregtare.
 • Aftësi të forta organizative dhe të menaxhimit të kohës.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe negociuese.
 • Përvojë në përdorimin e sistemeve të menaxhimit të të dhënave doganore.
 • Aftësi për të punuar nën presion dhe për të zgjidhur probleme në mënyrë efikase.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.