Skip to main content

Teknik i Lartë i Paneleve Fotovoltaike dhe Gjeneratorëve

 • Full Time
 • Tirana

Ne kërkojmë një Teknik të Lartë të Paneleve Fotovoltaike dhe Gjeneratorëve të motivuar dhe me përvojë për të mbikëqyrur dhe kryer instalimet, riparimet dhe mirëmbajtjen e sistemeve tona. Kandidati ideal do të jetë i aftë të punojë në terren dhe të menaxhojë projekte të ndryshme teknike nga fillimi deri në fund, duke siguruar shërbim të lartë dhe zgjidhje efikase për klientët tanë.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Instalimi dhe mirëmbajtja e paneleve fotovoltaike dhe gjeneratorëve.
 • Diagnostikimi dhe riparimi i defekteve teknike në pajisje dhe sisteme.
 • Kryerja e kontrolleve të rregullta dhe sigurimi që të gjitha pajisjet funksionojnë në parametrat optimalë.
 • Përgatitja dhe zbatimi i planeve të mirëmbajtjes preventive për të minimizuar defektet dhe ndërprerjet.
 • Bashkëpunimi me inxhinierët dhe menaxherët e projektit për të siguruar zbatimin e specifikimeve teknike dhe standardet e sigurisë.
 • Trajnimi i teknikëve të tjerë dhe ndihma në zhvillimin e një ekipi kompetent dhe efikas.
 • Menaxhimi i inventarit të pjesëve të këmbimit dhe materialeve të nevojshme.

Kualifikimet e Nevojshme:

 • Diplomë në Elektrik, Elektronik, Mekanikë ose fushë të ngjashme teknike.
 • Të paktën 3 vjet përvojë pune si teknik në fushën e paneleve fotovoltaike dhe/ose gjeneratorëve.
 • Njohuri të thella teknike rreth funksionimit dhe mirëmbajtjes së paneleve fotovoltaike dhe gjeneratorëve.
 • Aftësi të forta analitike dhe zgjidhje problemesh.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe menaxheriale.
 • Licenca dhe certifikime relevante (si p.sh., certifikata për punë me rrezik elektrik) janë një avantazh.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.