Skip to main content

Teknik Servisi

 • Full Time
 • Tirana

Si Teknik Servisi për Makineritë Caterpillar, ju do të merreni me gjetjen e problemeve, riparimin dhe kujdesin e përditshëm të këtyre makinerive të mëdha. Kandidati i përshtatshëm duhet të njohë mirë mekanikën e këtyre pajisjeve dhe të jetë i gatshëm të punojë në ambiente të ndryshme. Partner është një agjensi e njohur për rekrutim që nga viti 2017, e angazhuar për cilësi dhe inovacion. Ne kemi krijuar marrëdhënie të forta me klientët tanë dhe u kemi ofruar zgjidhje të ndryshme për të gjetur punonjës të kualifikuar. Jemi të përgatitur të përballojmë ndryshimet në tregun e punës dhe në industri.

Detyrat dhe Përgjegjësitë e Teknik Servisi përfshijnë:

 • Gjetjen dhe rregullimin e problemeve teknike te makineritë Caterpillar.
 • Riparimin e dëmtimeve dhe zëvendësimin e pjesëve të prishura.
 • Kontrollin dhe mirëmbajtjen e rregullt për të mbajtur makineritë në gjendje të mirë.
 • Përdorimin e pajisjeve të avancuara për të zbuluar dhe adresuar problemet.
 • Hartimin e raporteve të detajuara për menaxherët.
 • Ndihmën dhe trajnimin e teknikëve të tjerë.
 • Ruajtjen e vendit të punës të sigurt dhe të pastër.
 • Përditësimin e vazhdueshëm të dijeve teknike.

Kualifikimet e Nevojshme për Teknik Servisi:

 • Diplomë profesionale ose certifikatë në mekanikën e pajisjeve të rënda, preferohet njohja e makinerive Caterpillar.
 • Të paktën 3 vjet përvojë në riparimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të rënda, me përparësi ato të Caterpillar.
 • Aftësi të forta për të analizuar dhe zgjidhur problemet.
 • Aftësi të mira në komunikim dhe në punën në ekip.
 • Fleksibilitet për të punuar në kushte të ndryshme dhe orare të zgjatura, kur kërkohet.

Për të aplikuar për pozicionin e Teknik Servisi, ju lutem plotësoni formën e mëposhtme.

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.