Customer Service on Sale

Ky modul ju mëson pjesëmarrësve standartet në shërbim si dhe impaktin që shërbimi ka tek klientët. Pjesëmarrësit do të mësojnë si të krijojnë një imazh unik për kompaninë dhe si të përqëndrohen tek nevojat e klientëve.

Në përfundim të trajnimit pjesëmarrësit do të jeni në gjendje të:

  • Të dallojnë shërbimin e keq, e mire dhe të shkëlqyer ndaj klientit;
  • Të mësojnë bazat e Shërbimit ndaj klienit;
  • Të kuptojnë përfitimet e shërbimit të shkëlqyer ndaj klientit;
  • Të përdorin teknikat për të menaxhuar kundërshtit e klientëve;
  • Të implementojnë teknikat për të ofruar shërbim të shkëlqyer.

Add Comment