Contact Us

Tish Dahia Street Tirana, Albania 1022
+355 4 224 55 91

Na kontaktoni nëse jeni të interesuar per shërbimet që ne ofrojmë

info@partner.al
+355 67 50 07 770

Na kontaktoni nëse keni nevojë për mbështetjen tonë teknike në lidhje me një nga produktet ose shërbimet tona.

rekrutime@partner.al
+355 67 50 07 774